Deco Crete dẫn đầu ngành bê tông mài với 14 chứng nhận INDOOR ADVANTAGE GOLD

Indoor Air Quality 1

Tại Deco Crete, chúng tôi quan tâm đến sức khỏe người sử dụng và môi trường. Tất cả các sản phẩm chất lỏng của chúng tôi đều có gốc nước và có hàm lượng VOC thấp, chuyên dành cho các giải pháp sàn bền và thân thiện với môi trường.

Các sản phẩm của Deco Crete đã vượt qua bài kiểm tra CDPH v1.2 của California, được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm thuộc bên thứ ba ở Châu Âu. Deco Crete đã nhận được chứng nhận cho tất cả các sản phẩm lỏng của mình từ một tổ chức chứng nhận độc lập được công nhận bởi ISO từ Hoa Kỳ:

Các sản phẩm này đáp ứng các tiêu chí của tiêu chuẩn LEED và có thể đóng góp cho công trình nhận thêm điểm trong tiêu thuẩn LEED. Tương tự, những sản phẩm này cũng đạt điều kiện về Chất lượng không khí trong nhà của tiêu chuẩn BREEAM.

Một số nhà đầu tư có mục tiêu phát triển công trình đạt tiêu chuẩn LEED đã chọn sản phẩm của Deco Crete để hoàn thiện sàn bê tông mài của họ. Một số ví dụ tiêu biểu là: FM Logistics, và Đại học Việt Đức.