CÁC ĐỐI TÁC BÊ TÔNG ĐÁNH BÓNG

LOGOS

 • Chủ đầu tư: Úc
 • Địa điểm: VISIP Bắc Ninh 1, Vietnam
 • Diện tích: 90.000 m2
 • Cách xử lý sàn: BASIC SHIELD

KHÁCH SẠN WINK

 • Chủ đầu tư: Indochina Capital
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Diện tích: 3.000 m2
 • Cách xử lý sàn: COMBO SHIELD

NHÀ MÁY P&G

 • Chủ đầu tư: Hoa Kỳ
 • Địa điểm: Khu công nghiệp Đồng An
 • Diện tích: 600 m2
 • Sản phẩm: decoSHIELD – lộ cốt liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC

 • Chủ đầu tư: Việt Nam
 • Địa điểm: Bình Dương, Việt Nam
 • Diện tích: 50.000 m2
 • Cách xử lý sàn: decoSHIELD – lộ cốt liệu