CÁC ĐỐI TÁC BÊ TÔNG ĐÁNH BÓNG

LOGOS

 • Chủ đầu tư: Úc
 • Địa điểm: VISIP Bắc Ninh 1, Vietnam
 • Diện tích: 90.000 m2
 • Cách xử lý sàn: BASIC SHIELD

KHÁCH SẠN WINK

 • Chủ đầu tư: Indochina Capital
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Diện tích: 3.000 m2
 • Cách xử lý sàn: COMBO SHIELD

NHÀ MÁY P&G

 • Chủ đầu tư: Hoa Kỳ
 • Địa điểm: Khu công nghiệp Đồng An
 • Diện tích: 600 m2
 • Sản phẩm: decoSHIELD – lộ cốt liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC

 • Chủ đầu tư: Việt Nam
 • Địa điểm: Bình Dương, Việt Nam
 • Diện tích: 50.000 m2
 • Cách xử lý sàn: decoSHIELD – lộ cốt liệu

NHÀ MÁY BIA HEINEKEN

 • Chủ đầu tư: Hà Lan
 • Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam
 • Diện tích: 6.000 m2
 • Cách xử lý sàn: AGGREGATE SHIELD

NHÀ MÁY DSV

 • Chủ đầu tư: Đan Mạch
 • Địa điểm: Đồng Nai, Việt Nam
 • Diện tích: 5,000 m2
 • Sản phẩm: TOPSHIELD

NHÀ XƯỞNG BW Industrial

 • Chủ đầu tư: Hoa Kỳ/Việt Nam
 • Địa điểm: Củ Chi, TPHCM, Việt Nam
 • Diện tích: 30.000 m2
 • Cách xử lý sàn: TOP SHIELD

NHÀ MÁY ECCO

 • Chủ đầu tư: Đan Mạch
 • Địa điểm: Khu công nghiệp Bàu Bàng, Việt Nam
 • Diện tích: 20.000 m2
 • Cách xử lý sàn: AGGREGATE SHIELD

NHÀ XƯỞNG MAPLETREE

 • Chủ đầu tư: Singapore
 • Địa điểm: Khu công nghiệp VSIP II, Việt Nam
 • Diện tích: 33.000 m2
 • Cách xử lý sàn: TOP SHIELD

NHÀ MÁY FIRST SOLAR

 • Chủ đầu tư: Hoa Kỳ
 • Địa điểm: Khu công nghệ cao Kulim, Malaysia
 • Diện tích: 70.000 m2
 • Cách xử lý sàn: decoSHIELD – đẩy lùi

Dự án cải tạo sàn lớn hoàn thiện trong vòng 10 tuần

VINFAST HẢI PHÒNG

 • Chủ đầu tư: Việt Nam
 • Địa điểm: Hải Phòng, Việt Nam
 • Diện tích: >500.000 m
 • Cách xử lý sàn: decoSHIELD – dạng tiêu

NHÀ MÁY DEEP C

 • Chủ đầu tư: Bỉ
 • Địa điểm: Hải Phòng
 • Diện tích: 5,000 m2
 • Sản phẩm: decoSIL, decoFINISH, decoSLABSAVER

Sàn siêu phẳng với cốt thép