Project Description

decoPINFIX

decoPINFIX là sản phẩm được nghiên cứu để trám và lấp đầy các lỗ, vết nứt nhỏ. decoPINFIX được phun giữa các bước đánh bóng và kết hợp với bụi xi măng tạo thành khoáng xi măng cứng lấp vào các lỗ, vết nứt.

LIÊN HỆ NGAY

.

Tài Liệu Kỹ Thuật An Toàn Kỹ Thuật