DECO CRETE Người Chiến thắng trong dự án lớn đánh bóng sàn bê tông

DECO CRETE Người Chiến thắng trong dự án lớn đánh bóng sàn bê tông Trải qua quá trình lựa chọn rất nghiêm ngặt, DECO CRETE rất vui mừng và tự hào khi là công ty được chọn để cung cấp sản phẩm và giải pháp đánh bóng sàn bê tông của một trong những dự án lớn ở VIỆT NAM

Deco Crete Giành Giải Thưởng Bền Vững Cho Giải Pháp Đánh Bóng Sàn Bê Tông

Deco Crete Giành Giải Thưởng Bền Vững Cho Giải Pháp Đánh Bóng Sàn Bê Tông Deco Crete rất vui mừng và vô cùng tự hào vì đã giành được giải thưởng sản phẩm chất lượng bền bỉ nhất tại ARCHIDEX ở Kuala Lumpur, Malaysia cho giải pháp sàn bền vững RETRO SHEELD của DECO CRETE. Hoàn thành xuất sắc dự