Bảng Thông Số Kỹ Thuật

Bảng Thông số kỹ thuật (TDS) gồm toàn bộ chi tiết cho mỗi sản phẩm. Bao gồm thông tin về hóa chất sử dụng, đặc tính của mỗi sản phẩm, cách thức sử dụng, và cách thức bảo dưỡng. Chúng tôi cũng tiến hành kiểm tra và cập nhâp những tiêu chuẩn đánh giá để xác định độ bền bỉ của sản phẩm, chẳng hạn như độ cứng và độ chống mài mòn, thể hiện rõ rệt trong những kết luận kiểm định.