Hóa Chất Tăng Cứng Bê Tông

Sàn bê tông đánh bóng tại Daeyoung

Công ty Daeyoung đến từ Hàn Quốc đã lựa chọn bê tông đánh bóng và những sản phẩm của DECO CRETE để làm sàn xưởng sản xuất cho việc lắp ráp linh kiện điện tử. Xưởng sản xuất mới gần xưởng hiện tại trong khu Công Nghệ Cao ở quận 9 thành phố HCM.

  • File 05 08 2017 16 02 41
  • Deayoung Factory

Bề mặt sàn bê tông sau khi được đánh bóng tại Daeyoung Electronics