BÊ TÔNG ĐÁNH BÓNG LÀ GÌ ?

BÊ TÔNG ĐÁNH BÓNG LÀ GÌ ?  - Bê tông đánh bóng là sản phẩm hoàn thiện của quá trình làm việc bằng cách sử dụng máy mài chuyên dụng kết hợp với các đĩa mài và một số hoá chất tăng cứng tăng bóng như decoSIL hay decoFINISH để đưa bề mặt bê tông đạt đến độ cứng và độ