Project Description

decoQUICKCUT

Symbols Repair Vn

decoQUICKCUT là một dung dịch gốc nước được xịt lên bề mặt bê tông trước và trong suốt quá trình đánh bóng với đĩa decoQUICKCUT.
Sản phầm có chứa một lượng phụ gia trợ mài kích cỡ micro, colloidal silica và chất hoạt động bề mặt. Làm giảm tối thiểu 3 bước trong suốt quá trình đánh bóng và là chất loại bỏ vết xước hiệu quả cao.

Can 255Kg Decoquickcut
LIÊN HỆ NGAY

.

Tài liệu kỹ thuật An toàn kỹ thuật