Project Description

decoCLEAN

decoCLEAN là hóa chất tẩy rửa dầu mỡ và làm sạch sàn bê tông, nếu sử dụng thường xuyên sẽ bảo vệ và tăng cứng sàn bê tông. Nó chứa chất tẩy rửa thân thiện với môi trường, colloidal silica, thẩm thấu vào bề mặt bê tông và phản ứng với một số thành phần hiện diện tự nhiên trong bê tông đã cứng làm giảm độ xốp và bề mặt trở nên cứng hơn.

LIÊN HỆ NGAY

.

Tài Liệu Kỹ Thuật An Toàn Kỹ Thuật
Liên hệ chúng tôi để được cung cấp decoCLEAN