Project Description

decoFIX

Symbols Repair Vn

decoFIX là loại sản phẩm hai thành phần kết hợp giữa bột vữa gốc xi măng và pha lỏng nền gốc polymer giúp sửa chữa các lỗ hỏng, vết nứt lớn trên bề mặt bê tông. Sản phẩm chứa các loại cát silica cứng cáp và acrylic polyme chất lượng cao nên dễ dàng liên kết tốt với bề mặt bê tông sẵn có.

Repair
LIÊN HỆ NGAY

decoFIX là loại sản phẩm hai thành phần kết hợp giữa bột vữa gốc xi măng và pha lỏng nền gốc polymer giúp sửa chữa trên bề mặt bê tông. decoFIX có chứa các loại cát thô cho độ cứng tối đa.

Tài liệu kỹ thuậtAn toàn kỹ thuật