KHU CÔNG NGHỆ CAO KULIM

Sau 1 năm thử nghiệm rộng rãi, nhà tư vấn EXYTE có trụ sở tại Đức và nhà sản xuất tấm Pin mặt trời có trụ sở tại Hoa Kỳ FIRST SOLAR đã chọn DECO CRETE làm nhà cung cấp chính cho việc cải tạo lại sàn bê tông trong Khu Công Nghệ Cao KULIM. 70.000 m2 epoxy bị hỏng sẽ được loại bỏ và sàn bê tông bên dưới sẽ được phục hồi thành 1 bề mặt cứng và dễ dàng vệ sinh.

Thời gian của dự án rút gọn hơn 30% do sử dụng chất trợ mài độc đáo decoQUICKCUT.

Dự án phục hồi sàn bê tông tại khu công nghệ cao Kulim

  • Polished Concrete Solutions Ho Chi Minh