Hóa Chất Tăng Cứng Bê Tông

Mega Market với dự án đánh bóng sàn bê tông

Từ khi Mega Market tiếp quản hơn 19 siêu thị từ hệ thống Metro tại Việt Nam, công ty đã đầu tư cho việc thay đổi thương hiệu và nâng cấp hệ thống cửa hàng. Chi nhánh đầu tiên là Mega Market An Phú, sàn cũ đã được đánh bóng với hóa chất đánh bóng bê tông của DECO CRETE cách đây khoảng tám tháng. Từ khi nâng cấp, mặt sàn vẫn giữ được độ cứng và sáng bóng, do đó Mega Market đã quyết định tiếp tục sử dụng sản phẩm của DECO CRETE cho chi nhánh ở Thanh Long, Hà Nội.

Sàn bê tông sau khi được đánh bóng tại hệ thống siêu thị Mega Market