Loading...

Đánh bóng bê tông là công đoạn cuối cùng của dự án, sau khi đã

làm nhẵn và tăng cứng sàn bê tông bằng cách sử dụng máy đánh bóng sàn bê tông

công suất lớn cùng các đầu số đĩa mài bóng và hóa chất thẩm thấu giúp tăng cứng.