CON S NÓI LÊN TT C

Thinner Line Element Small Horizontal

Bài viết 1 : THIẾT BỊ ĐO KẾT CẤU VI MÔ BỀ MẶT BÊ TÔNG (CTM)

DECO CRETE có hàng loạt những thiết bị đo đạc kiểm định bề mặt bê tông cho công tác kiểm tra chất lượng và nghiên cứu phát triển sản phẩm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập về máy đo kết cấu vi mô bề mặt bê tông (CTM) là thiết bị dùng để đo trắc đồ của bề mặt. (Hình 1)

Số Liệu Đo Đạc Bằng Đầu Dò

Số Liệu Đo Đạc Bằng Đầu Dò  Hình 1.  Bề mặt chất liệu của bê tông và số liệu đo đạc bằng đầu dò của một máy CTM.

Ra

Header Line E1500693429840  Hình 2. Thông số đo đạc được của Độ lồi lõm trung bình (RA)

Máy CTM đo đạc trên một chiều dài nhất định của một bề mặt cần kiểm định và tính toán độ lồi lõm trung bình (Ra), và độ lồi lõm sâu chính yếu (Rz).

Tại Mỹ, một đất nước tiên phong trong ngành bê tông đánh bóng, máy CTM thường xuyên được sử dụng trong ngành đánh bóng để đánh giá bề mặt bê tông đánh bóng. Tiêu chuẩn đầu tiên để đo giá trị chất liệu bề mặt  là CSDA ST 115 từ 2013.

Bảng 1. Trong tiêu chuẩn này cho thấy mối liên hệ giữa các bề mặt đánh bóng khác nhau, cụ thể là cấp độ của phíp mài, và độ lồi lõm trung bình (RA). Nó cho thấy với mỗi bước mài liền kề, thông số RA gần như giảm đi một nửa.

DECO CRETE đã sử dụng CTM để phát triển hệ thống DECOquickcut chỉ với 1 bước duy nhất thay thế cho 4 bước mài thông thường. Trong bài viết kế tiếp, chúng tôi sẽ đề cập về bước đột phá này trong ngành bê tông đánh bóng.

Surface Texture Grade Vn

Header Line E1500693429840   Bảng 1. CSDA ST 115 Cấp độ kết cấu bề mặt và thông số RA

LIÊN HỆ NGAY
Thinner Line Element Small Horizontal

GIẢI PHÁP ĐÁNH BÓNG BÊ TÔNG

Bạn là nhà thầu, nhà đầu tư, hoặc chuyên gia? Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm