TIẾT KIỆM TIỀN & THỜI GIAN

DECOquickcut

Loại bỏ 4 bước đánh bóng chỉ với một phụ gia trợ mài.

Large Canister

DECOquickcut

Phụ gia Trợ Mài

Symbols 10 E1511144273616Phụ gia trợ mài DECOquickcut thay thế 4 công đoạn trong quy trình đánh bóng sàn bê tông.

Với việc sử dụng cùng DECOquickcut-pad, dòng sản phẩm chất lượng này sẽ giúp nhà thầu hoàn thiện dự án đúng thời gian với ngân sách tiết kiệm nhất.

Tìm hiểu thêm về DECOquickcut

Liên hệ ngay hôm nay !