Project Description

decoGROUT

decoGROUT là loại sản phẩm hai thành phần, là chất cải tiến xi măng gốc polymer tổng hợp giúp sửa chữa và trám các lỗ hỏng, vết nứt trên bề mặt bê tông. Tương tự như decoFIX, bao gồm 5 gam màu xám khác nhau để phù hợp với màu sắc có sẵn của bê tông.